سال نو مبارک  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 24 اسفند 1390

  

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک   

                                شاخه‌های شسته، باران خورده پاک 

                                                                        آسمان آبی و ابر سپید  

                                                                                                برگهای سبز بید

عطر نرگس، رقص باد 

                        نغمه‌ی شوق پرستوهای شاد 

                                                             خلوت گرم کبوترهای مست   

                                                                                      نرم نرمک میرسد اینک بهار

خوش به حال روزگار...

  

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان، خندان و شتابان به استقبال بهار میروند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این دعا نوروز و جشن شکوفه ها را برگزار نمایند. در آغاز سال نو زندگیتان آراسته به: 

سلامتی؛     سعادت؛     سرافرازی؛     سرور؛     سرزندگی؛     سرخوشی؛       سرمدی  

باد.

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان