ولادت با سعادت فاطمه معصومه (س) مبارک  چاپ
تاریخ : جمعه 16 مهر 1389

به جـــان پاک تو ای دختر امام، ســلام          به هر زمان و مـکان و به هر مقام، سـلام

تویـی که شــاه خراسان بود بــرادر تــو          بـــر آن مقام رفیــع و بـر این مقام، ســلام

به هر عدد که تکلم شـود به لیل و نهار       هــــزار بـار فـــزون تـر ز هـر کـلام، ســلام  

به صبح تا شب و از شام، تا طلیعه صبح         بــر آستـانه قــدسـت علی الـدوام، ســــلام 

در آســـمان ولایــت، مــه تمــامی تـــو           ز پای تا بـــه ســرت ای مـــه تـمـام، ســلام

به پیشگــاه تو ای خواهـــر شه کـَـونین          ز فـرد فـرد خلیـق، به صبح و شام ســلام

منم که هر سر مویم به هر زمان گویـد          به جـان پــاک تـو ای دخــتـر امـام، ســلام 

 

 

http://www2.irna.ir/occasion/2azar85/index.htm 

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان