اللهم عجل لولیک لفرج  چاپ
تاریخ : جمعه 29 مرداد 1389

برای لحظه آخر تو را کنار گذاشت


خدا چقدر زمین را


در انتظار گذاشت!!!

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان