پیروزی و شکست!!!  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 24 فروردین 1389

پیروزی مدیران کارآمد در سه جمله است:

تجربه از دیروز

استفاده از امروز

امید به فردا


اما برخی با سه جمله دیگر زندگی را تباه می کنند:

حسرت دیروز

اتلاف امروز

ترس از فردا

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان