X
تبلیغات
زولا
امن یجیب المضطر...؟  چاپ
تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1389

امام علی علیه السلام:  

  

"بدان خدایی که گنج های آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده

و اجابت آنرا به عهده گرفته است. 

تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند.

در خواست رحمت کنی تا ببخشاید

و خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند

و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه ای پناه ببری

و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده است

 

 در کیفر تو شتاب نداشته

و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است

در آنجا که رسوایی سزاوار توست رسوا نساخته

و برای بازگشت به خویش شرایط سنگینی مطرح نکرده است

در گناهان تو را به محاکمه نکشیده

و از رحمت خویش ناامیدت نکرده

بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است .

هر گناه تو را یکی , و هر نیکی تو را ده به حساب آورده

و راه بازگشت و توبه را به روی تو گشوده است .

 

هر گاه او را بخوانی ندایت را میشود

 و چون با او راز دل گویی راز تو را میداند .

پس حاجت خود را با او بگوی

و آنچه در دل داری نزد او بازگوی

غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن

تا غمهای تو را بر طرف کند

و در مشکلات تو را یاری رساند ."

 

به نقل از وبلاگ: http://only-allah.mihanblog.com

پیروزی و شکست!!!  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 24 فروردین 1389

پیروزی مدیران کارآمد در سه جمله است:

تجربه از دیروز

استفاده از امروز

امید به فردا


اما برخی با سه جمله دیگر زندگی را تباه می کنند:

حسرت دیروز

اتلاف امروز

ترس از فردا

چه زود رفت...  چاپ
تاریخ : جمعه 20 فروردین 1389

بازگشت همه بسوی اوست

رقیه عزیز!


براستی که برای آسمانی چون تو ماندن در قفس تن سنگینی می کرد

که چنین زود پر کشیدی و به عرشیان  پیوستیجای خالیت را برای همیشه بین دوستانم احساس خواهم کرد.

برایت دعا می کنم، برایم دعا کن!

از خداوند منان برای همسر و خانوداده ات صبر جلیل خواستارم.

پرهیز از دوستی با ...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 16 فروردین 1389

مولای متقیان امام علی (ع) می فرمایند:

"اباک و مصادقه الاحمق ، فانه یرید ان ینفعک فیضرک و مصادقه البخیل ، فانه یبعد عنک احوج ماتکون الیه ، و ایاک و مصادقه الفاجر، فانه یبیعک بالتافه ، و ایاک و مصادقه الکذاب ، فانه کالسراب : یقرب علیک البعید و یبعد علیک القرب" (نهج البلاغه، حکمت /38)ترجمه : " از دوستى با نادان بپرهیز، چون او میخواهد به تو سود برساند، ولى از روى نادانى زیان میرساند، از دوستى با شخص تنگ نظر بپرهیز، چون او تو را، هنگامى که به شدت نیازمند او باشى رها میکند، از دوستى با شخص بدکاره بپرهیز، چون او به ناچیزترین قیمتها تو را مى فروشد، و از دوستى با دروغگو بپرهیز، چون او، مانند سراب، فریبت میدهد. دور را در نظرت نزدیک نشان میدهد، و نزدیک را دور جلوه گر میسازد ."

روز جمهوری اسلامی!؟!  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 فروردین 1389

جمهوری اسلامی

آری


 

مبارک باد آغاز رهایی..

هنگامه استقلال آزادی و جمهوری اسلامی ...

چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟


کعبـــــــــــــــــــــه !!!  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 5 فروردین 1389


بـه گـرد کعبـه می گـردی پریشان          کـه وی خود را در آنجا کرده پنهان

اگــر در کعبــه می گـــردد نمـایـان          پس بگرد تا بگردی بگرد تا بگردی

 

در اینجا باده مینوشی ، در آنجا خرقه می پوشی ، چرا بیهوده میکوشی

در اینجا مـــــردم آزاری ، در آنجا از گنـــــــــــــه آری ، نمی دانم چه پنداری

 

در اینجــا همـــدم و همسایــــه است در رنــج و بیمــاری

تو آنجا در پی یاری

چــه پنـــداری کجــــا وی از تـــو می خواهـد چنین کــاری

 

چه پیغــامـــی که جــز بــا یــک زبــــان گفتـــن نمی داند

چه ســلطانی که جــز در خـــانـــه اش خفتــن نمی داند

چه دیداری که جز دینار و درهم از شما سفتن نمی داند

 

به دنبال چه می گردی که حیرانی

خـرد گم کرده ای شاید نمی دانی

 

همـــای از جــــان خـــود سیری           کـــه خـــامـــوشی نمی گیـــری

لبت را چون لبــــان فرخی دوزند           تو را در آتش اندیشه ات سوزند

هــــــــزاران فتنـــــــه انگیـــــــزند           تــــو را بـــر سر در میخانه آویزند


« شعر آهنگ از همای »

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان