خدایا...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 5 بهمن 1388

خدایا مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار ده

بگذار هر جا تنفر هست، بذر عشق بکارم.

هرجا آزردگی هست ببخشایم.

هرجا شک هست ایمان، هر جا یأس هست امید

هر جا تاریکی است روشنایی و هر جا غم جاری است شادی نثار کنم.

الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم

زیرا در عطا کردن است که می ستانیم.

و در بخشیدن است که بخشنده می شویم.

و در مردن است که حیات ابدی می یابیم.

“فرانسیس آسیسی”

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟

خدمات وبلاگ نویسان جوان